Guia Bàsica del Vianant Temporal. Un altre lloc gestionat amb el WordPress

Sobre la compra d’entrades

  • No s’admet la devolució d’entrades.
  • La descàrrega dels àudios estarà habilitada durant 3 dies des del moment de la compra, i es podrà efectuar un màxim de cinc vegades.
  • En cas de suspensió d’un espectacle per motius de força major, es procedirà a la devolució de l’import. Les entrades adquirides per internet seran reemborsades automàticament sense necessitat de fer cap gestió.
  • Per qualsevol consulta, us podeu adreçar al correu info@firatarrega.com o trucar al telèfon 973310854
— Abans de començar